Wihaskoro, Ahmad Mabruri, Sekolah Tinggi Pendidikan Islam Bina Insan Mulia Yogyakarta, Indonesia